Archiv rubriky: Kurzy ČR a Evropa

Zdroj a Synchronicity

Zdroj & Synchronicity
Spirituální zážitek jako žádný jiný
Božský – Transformativní – Nápaditý – Magický

Synchronicity
Život může být někdy vnímán jako zápas v boxu s nekonečnými koly rozdávaných a přijímaných úderů. Jsou období, kdy si nejsme jisti, zda se vesmír proti nám nespyknul, nebo nám snad nezamýšlí udělit nějakou lekci.
Jinou možností může být život ohromným dobrodružstvím s překvapeními a potěšeními na každé obrátce. Přivítáte obrovské neznámo ne se strachem, ale s důvěrou a vzrušením. Takovými tajemnými způsoby se odvíjejí životní události. Začnete být zvědaví, proč se vesmír rozhodl být k vám tak velkorysý. Toto je požehnaný život.
Zdroj & Synchronicity je silným kurzem, který vás otevře zázračnému životu synchronicit.

Co jsou synchronicity?
Synchronicity jsou významné shody okolností. Synchronicity jsou nádherné, příznivé a harmonické příhody, které se dějí v uspořádání s vaším záměrem. Je to jako když tento nahodile se pohybující vesmír poskládá sám sebe do vzorců v odpovědi na vaši touhu srdce a dá dohromady nádherné lidi a situace, aby vás podpořil.
Když zažijete první kouzelnou událost, nazvete to šancí nebo náhodou. Když se toto stane podruhé, řeknete si, že jste měli štěstí. Když se to děje nějaký čas, řeknete, že si vás štěstěna upřednostnila.
Když se to děje každý den a děje se to s neuvěřitelnou frekvencí, říkáme, že jste vstoupili do magického světa synchronicit.

Vstupte do života synchronicit
Na kurzu „Source & Synchronicities“ zažijete dokonalé splynutí Síly Zdroje a Síly Vědomí.
Během údobí byl Zdroj nazýván mnohými jmény – jako božství, posvátná přítomnost, kosmické vědomí, nebo jako vesmírná inteligence. Na kurzu se uzavřete do Zdroje, abyste získali neomezenou sílu.
Vědomí je naprostým základem veškeré existence. Je základní podstatou všeho, co je. Na tomto kurzu se naučíte spirituální vědu vytváření synchronicit skrze probuzení do Síly Vědomí.
Duchovní vědu vytváření synchronicit se budete učit přímo od Preethaji – vedoucího učitele O&O Academy.
Zvládnete tři důležité oblasti synchronicit – oblast léčení k prožívání fyzického zdraví a omlazení, oblast lásky k přitažení a udržení si lásky, oblast síly k vytvoření a užívání si hojnosti.
Budete vybaveni praxí k vytváření synchronicit, jež překračuje časoprostorovou hranici.

O&O Academy
Oneness založená Sri Ammou Bhagavanem a One World Academy založená Krishnajim a Preethaji se spojily v tuto nádhernou školu pro transformaci lidského vědomí. To je velké sjednocení Síly Zdroje se Silou Vědomí.

Učitelé
Kurz Source & Synchronicities bude vyučován členy fakulty, kteří žijí život obětavosti a služby lidstvu a jsou vedeni Krishnaji a Preetaji – vedoucími učiteli O&O Academy.

Kalendář

Nově v ČR

Prana Deeksha – pro veřejnost – v současné době nejsilnější deeksha, předávána absolventy některých kurzů v Indii (iniciovaných pouze v období červen 2016 – leden 2017). Předání probíhá bezkontaktní formou – v přítomnosti Dárce Prana Deekshy. Tato velmi posvátná energie se předává jen výjimečně (běžně se dává základní kontaktní deeksha rukama).

Meditace Zlatého Orbu – pro veřejnost – tuto mocnou meditaci mohou vést Meditátoři Zlatého Orbu (iniciováni na kurzech Cesta a kurzech P&G – Fenomén a Dar od března do července 2017), aby účastníci prožili silné spojení s Fenoménem Zlatého Orbu.

Základní kurzy

Základní kurzy mohou vést všichni trenéři. Seznam kontaktů najdete v sekci KONTAKT.

Kurz Oneness Awakening  – probuzení do Jednoty – je 2 až 3 denní kurz se záměrem pomoci lidem dostat se z omezení a konstrukcí mysli, aby jeho účastníci skrze přímý prožitek objevili mír, ticho, klid a lásku. Jakmile účastníci projdou tímto kurzem, jsou iniciováni do předávání dikši a mohou předávat dikšu ostatním.

Mukthi Deeksha proces a proces Deeksha 64 – slouží k prohloubení stavů vědomí. Tento proces je otevřen pouze dikšadávajícím, tedy absolventům předchozího kurzu. Po procesu Mukthi Deeksha může následovat velmi silný proces Deeksha 64, který mnohokrát znásobí sílu a prožitky Mukthi Deeksha procesu.

Oneness Bhakti Yoga – Bhakti znamená oddanost Božství a Yoga znamená sjednocení se Božstvím. Tento proces pro dikšadávající je dalším nástrojem pro to, aby pomohl lidem dostat se velmi rychle do vyšších stavů vědomí a k prohloubení vztahu s jejich vnitřním vedením.

Deeksha Bohatství – proces pro veřejnost, zaměřený na získání vědomí bohatství, prožívání hojnosti a prosperity v životě. Vytváření bohatství je ušlechtilým úsilím, kterým by měl projít každý.

Oneness Arogya Deeksha – proces pro veřejnost, určený pro obnovu zdraví, zaměřený na léčení těla. Je to velmi mocný proces, při kterém se léčí všechny tělesné neduhy.

Oneness meditace – meditace pro veřejnost. Přináší prožitek Jednoty, jedné Lásky, jednoho Vědomí, Jednoty se vším, co je.
Oneness meditace v ČR: Dagmar Macháčková, Libor Zich – viz. Kontakty na trenéry v sekci KONTAKT.

Posvátné komnaty

Co je proces Posvátných komnat?

První komnata je běžná místnost, sloužící k setkávání, kde jste vy a ostatní, kteří přišli na proces Posvátných komnat, přivítáni jako skupina a kde dostanete informace a náměty k rozjímání, abyste byli připraveni na to, co se může odehrát ve 2. komnatě.

Druhá komnata je místnost, ve které se nachází Sri Murthi Zlatého Orbu. Vstoupíte sami a požádáte Božství o cokoliv, po čem toužíte, z jakékoli oblasti svého života, ve které potřebujete pomoci. Můžete také žádat, aby se vám vaše Božství manifestovalo fyzicky nebo ve vašem srdci, o Probuzení, o Realizaci Boha, atd.

Vaše cesta těmito komnatami je opravdovým prožitkem Božství a pochopitelně bude následně vyžadovat nějaký čas na tiché vstřebávání.

Tisíce lidí již oznamovalo zázračná uzdravení a duchovní transformace, které se odehrály v těchto komnatách. Jsou zdarma a otevřené lidem každého věku a vyznání. Na to je třeba pamatovat, protože každý je jiný, prožitky každého člověka budou jedinečné právě pro něj a dokonalé pro jeho osobní situaci. Vaše léčení, způsob a forma, ve které se vám může vaše Božství manifestovat, budou pravděpodobně jiné, než u ostatních.

Posvátné komnaty jsou přístupné všem zájemcům (dárcům dikši i široké veřejnosti). Mohou být vedeny pouze vybranými Oneness trenéry, kteří prošli tréninkem a speciálními iniciacemi na Oneness Univerzitě v Indii.

Od května 2015 již nejsou žádné specializace jednotlivých komnat.

Kontakty na průvodce Posvátnými komnatami najdete v sekci Kontakt.

Kurzy, pořádané pokročilými trenéry

1. Bandhavya Deeksha – proces na uzdravení všech vztahů

2. Pouto s Božstvím – proces pro těsné pouto s osobním Božstvím

3. Osvobození předků – proces na odstranění životních překážek, které mají původ ve vztazích s předky

4. Umění rodičovství – dvoudenní kurz kvalifikace pro úlohu rodiče včetně procesu 4 košíky (čtyři fáze prenatálního vývoje dítěte)

Tyto kurzy, které jsou nyní přístupné všem zájemcům (dikšadávajícím i široké veřejnosti), mohou být vedeny pouze certifikovanými pokročilými trenéry, kteří prošli kurzem a speciální iniciací na Univerzitě Jednoty v Indii. Díky tomu slouží pokročilý trenér jako mocný kanál Božské Přítomnosti a celý proces je tak veden pouze Božstvím (sankalpa – záměr Sri Bhagavana) a účastníci kurzu obdrží plnou Milost.

Kontakty na pokročilé trenéry, kteří jsou iniciováni do těchto procesů, najdete v sekci Kontakt.