Archiv rubriky: Kurzy Evropa

Zdroj a Synchronicity

Zdroj & Synchronicity
Spirituální zážitek jako žádný jiný
Božský – Transformativní – Nápaditý – Magický

Synchronicity
Život může být někdy vnímán jako zápas v boxu s nekonečnými koly rozdávaných a přijímaných úderů. Jsou období, kdy si nejsme jisti, zda se vesmír proti nám nespyknul, nebo nám snad nezamýšlí udělit nějakou lekci.
Jinou možností může být život ohromným dobrodružstvím s překvapeními a potěšeními na každé obrátce. Přivítáte obrovské neznámo ne se strachem, ale s důvěrou a vzrušením. Takovými tajemnými způsoby se odvíjejí životní události. Začnete být zvědaví, proč se vesmír rozhodl být k vám tak velkorysý. Toto je požehnaný život.
Zdroj & Synchronicity je silným kurzem, který vás otevře zázračnému životu synchronicit.

Co jsou synchronicity?
Synchronicity jsou významné shody okolností. Synchronicity jsou nádherné, příznivé a harmonické příhody, které se dějí v uspořádání s vaším záměrem. Je to jako když tento nahodile se pohybující vesmír poskládá sám sebe do vzorců v odpovědi na vaši touhu srdce a dá dohromady nádherné lidi a situace, aby vás podpořil.
Když zažijete první kouzelnou událost, nazvete to šancí nebo náhodou. Když se toto stane podruhé, řeknete si, že jste měli štěstí. Když se to děje nějaký čas, řeknete, že si vás štěstěna upřednostnila.
Když se to děje každý den a děje se to s neuvěřitelnou frekvencí, říkáme, že jste vstoupili do magického světa synchronicit.

Vstupte do života synchronicit
Na kurzu „Source & Synchronicities“ zažijete dokonalé splynutí Síly Zdroje a Síly Vědomí.
Během údobí byl Zdroj nazýván mnohými jmény – jako božství, posvátná přítomnost, kosmické vědomí, nebo jako vesmírná inteligence. Na kurzu se uzavřete do Zdroje, abyste získali neomezenou sílu.
Vědomí je naprostým základem veškeré existence. Je základní podstatou všeho, co je. Na tomto kurzu se naučíte spirituální vědu vytváření synchronicit skrze probuzení do Síly Vědomí.
Duchovní vědu vytváření synchronicit se budete učit přímo od Preethaji – vedoucího učitele O&O Academy.
Zvládnete tři důležité oblasti synchronicit – oblast léčení k prožívání fyzického zdraví a omlazení, oblast lásky k přitažení a udržení si lásky, oblast síly k vytvoření a užívání si hojnosti.
Budete vybaveni praxí k vytváření synchronicit, jež překračuje časoprostorovou hranici.

O&O Academy
Oneness založená Sri Ammou Bhagavanem a One World Academy založená Krishnajim a Preethaji se spojily v tuto nádhernou školu pro transformaci lidského vědomí. To je velké sjednocení Síly Zdroje se Silou Vědomí.

Učitelé
Kurz Source & Synchronicities bude vyučován členy fakulty, kteří žijí život obětavosti a služby lidstvu a jsou vedeni Krishnaji a Preetaji – vedoucími učiteli O&O Academy.

Kalendář