Archiv rubriky: O & O

Oneness péče

oneness_care

Péče Jednoty je sociální křídlo Univerzity Jednoty. Je založena na jednom krásném učení Sri Ammy Bhagavana: „Sloužit sobě je potěšení a sloužit druhým je radost“. Byla založena, aby se zaměřila na nejvíce přehlíženou část společnosti. Prostřednictvím programů sebe-posílení a rozvoje komunity klestíme cestu k zdravějšímu, šťastnějšímu a naplněnému životu.
“Šťastný jednotlivec vytváří šťastný svět”, říkají Amma Bhagavan. Když je člověk šťastný, společnost kolem něj má automaticky smysl pro spolupráci a sdílení, zatímco z neštěstí vytváří prostředí, které je škodlivě působí na blahobyt společenství.

Transformace vesnic

transforming_village

Oneness kromě toho, že se podílí na vizi pomoci lidstvu osvobodit se od iluze oddělenosti a uvést ho do stavu Jednoty, je také vytrvale spojeno s vytvářením nové společnosti, nového společenství, jehož základy spočívají ve zdroji obživy – vesnici. Také se zaměřuje na opomíjenou část společnosti tím, že obohatí jejich životy sebe-posílením a rozvojem společenství. Protože je Indie ze 70% tvořena vesnicemi, k budování Indie potřebujete budovat její vesnice. Směřuje k tomuto cíli. Sri AmmaBhagavan se snaží vytvářet vesnické komunity se šťastnými a naplněnými jednotlivci a rodinami, a proto začali práci na transformaci vesnic.
Štěstí je ukazatelem růstu, říkají Sri AmmaBhagavan. Jednota věří, že bez základů vnitřního stavu štěstí, dobrých vztahů a vášně pro růst, člověk není schopen udržet vnější pokrok. Sociální pomoc by měla předcházet osobní transformaci. Tudíž jsme začali tuto práci vzděláváním vesničanů o dobrých vztazích, vštípili jsme jim vášeň pro růst a učení, prováděli jsme ženy sebe-posilujícími programy a dále přivedením sociální pomoci, jako zdravotní tábory, vodní zařízení, zařízení pro domácnost, poskytovávání zemědělských strojů, vzdělání, komunitní centra atd.

O & O Academy

ŠKOLA PRO TRANSFORMACI

4

Oneness & One World Academy – Jednota & Akademie Jeden Svět
Oneness založená Sri Ammou Bhagavanem a One World Academy založená Krishnajim a Preethaji se spojily v tuto nádhernou školu pro transformaci lidského vědomí. To je velké sjednocení Síly Zdroje se Silou Vědomí.
Kurzy nabízené Akademií spojují dohromady Sílu Zdroje se Silou Vědomí.
Hledající podniknou hlubokou transformující vnitřní cestu z žití ve „vědomí já“ do „jednoho vědomí“. Jak se člověk vyvíjí do „jednoho vědomí“, život přetéká hojností, možnosti se stávají realitou, vztahy jsou napraveny láskou a organizace jsou řízeny duchovní vizí. Cesta hledajícího vyvrcholí tím, že se stane Filosofickým Učitelem, který slouží jako vůdčí světlo ve světě.

Fenomén Zlatého Orbu

Všechno to začalo, když Sri Bhagavan ve věku tří let uviděl před svýma očima mystický Zlatý Orb. Sri Bhagavana to velmi přirozeně přimělo, aby ustavičně zpíval mantru, která mu byla tímto Zlatým Orbem odhalena. Pokaždé, když pronesl tuto mantru, cítil, že jeho hluboký záměr pomoci ukončit lidské utrpení prosycuje Zlatý Orb, čímž ho nabíjel svým božským stavem vědomí.
Tento jev pokračoval bez přestávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce po dobu 21 let. Jednoho dne, poté, co bylo Sri Bhagavanovi 24 let, Zlatý Orb náhle zmizel a proces mantrování se náhle zastavil.
Sri Amma byla jako dítě vystavena podobnému procesu intenzivního odříkání. Ani Sri Bhagavan, ani Sri Amma neměli ve skutečnosti žádnou kontrolu nad řadou mystických událostí a přísných odříkání, kterým byli v dětství přirozeně vystaveni.
Vše, co znali, byla hluboká vášeň pomoci lidstvu probudit se do Jednoty a byli poháněni, aby připravili Zlatý Orb pro svou obrovskou misi v budoucnosti.
V červenci 1989 se Zlatý Orb objevil před Sri Krishnaji a sestoupil do něj. Sri Krishnaji přenášel tuto božskou sílu umístěním rukou na studenty školy Jeevashram, založenou Sri Ammou Bhagavanem, jež se nyní nazývá Satyalok.
Tak fenomén Deeksha (dikša) spatřil světlo světa. Tento božský sestup spustil fenomén božské milosti a vnitřní transformace ve studentech. Ta byla tak jedinečná, že celá škola náhle objevila nebe na zemi. Tolik dětí prožívalo různé stavy vědomí, přístupných jen velkým jogínům a svatým dávných dob.
Byl to tento fenomén, který znovu zdůraznil předtuchu Sri Ammy Bhagavana, že pro lidi dozrál čas, aby obdrželi toto požehnání, ke kterému oni byli od dětství připravováni a takto vzniklo Oneness (jednota), které se od té doby dotklo životů milionů jedinců skrze fenomén Oneness Deeksha.

Zlaté Město

DOMOV FENOMÉNU ZLATÉHO ORBU

11535874_710948162349069_2041495925091654263_n

Zlaté město, domov Fenoménu Jednoty a Univerzity Jednoty se rozkládá na několika akrech slunné roviny, obklopené mírnými zelenými kopci Ubbalamadugu a dosahuje ke břehům jezera Pulicat ve státě Tamil Nadu v jihovýchodní Indii. Univerzita Jednoty se nachází 70 km – 44 mil severozápadně od Chennaie, čtvrtého největšího města v Indii. Je snadno dostupná po dálnici Grant Trunk, necelé tři hodiny cesty z mezinárodního letiště v Chennai. Zahrnuje osm různých areálů, mnoho učeben a ubytoven, meditační haly a příbytek Zlatého Orbu. Je jediným zařízením svého druhu v provincii Andhra Pradesh.

Příbytek Zlatého Orbu

POSVÁTNÁ STAVBA BOŽSKÉ MILOSTI

11406801_959890304061963_4563698653688234684_n

Příbytek Zlatého Orbu byl postaven na základě zjevení od Nejvyššího Světla. Je to velkolepá stavba, vír Milosti a hnací síla pro fenomén Nejvyššího Světla, pohánějící lidskou rasu k jednotě. Stavba je 3 dimenzionální projekce Surya jantry (posvátná geometrická forma), s cílem vytvořit silné energetické pole.
Je na něj nahlíženo jako na lůno matky kvůli síle, která transformuje ty, kteří do něj vstoupí. V chrámu obdrží lidé prožitky probuzení, které vedou k transformaci. Transformace zahrnuje změny v mozku a programů jednotlivce, které se táhnou jeho životem. Výsledkem toho je, že světské a spirituální potřeby lidí jsou naplněny. Když se světské problémy buď vyřeší, nebo rozpustí, hledající bude osvícen.