Archiv rubriky: Sociální činnost

Oneness péče

oneness_care

Péče Jednoty je sociální křídlo Univerzity Jednoty. Je založena na jednom krásném učení Sri Ammy Bhagavana: „Sloužit sobě je potěšení a sloužit druhým je radost“. Byla založena, aby se zaměřila na nejvíce přehlíženou část společnosti. Prostřednictvím programů sebe-posílení a rozvoje komunity klestíme cestu k zdravějšímu, šťastnějšímu a naplněnému životu.
“Šťastný jednotlivec vytváří šťastný svět”, říkají Amma Bhagavan. Když je člověk šťastný, společnost kolem něj má automaticky smysl pro spolupráci a sdílení, zatímco z neštěstí vytváří prostředí, které je škodlivě působí na blahobyt společenství.

Transformace vesnic

transforming_village

Oneness kromě toho, že se podílí na vizi pomoci lidstvu osvobodit se od iluze oddělenosti a uvést ho do stavu Jednoty, je také vytrvale spojeno s vytvářením nové společnosti, nového společenství, jehož základy spočívají ve zdroji obživy – vesnici. Také se zaměřuje na opomíjenou část společnosti tím, že obohatí jejich životy sebe-posílením a rozvojem společenství. Protože je Indie ze 70% tvořena vesnicemi, k budování Indie potřebujete budovat její vesnice. Směřuje k tomuto cíli. Sri AmmaBhagavan se snaží vytvářet vesnické komunity se šťastnými a naplněnými jednotlivci a rodinami, a proto začali práci na transformaci vesnic.
Štěstí je ukazatelem růstu, říkají Sri AmmaBhagavan. Jednota věří, že bez základů vnitřního stavu štěstí, dobrých vztahů a vášně pro růst, člověk není schopen udržet vnější pokrok. Sociální pomoc by měla předcházet osobní transformaci. Tudíž jsme začali tuto práci vzděláváním vesničanů o dobrých vztazích, vštípili jsme jim vášeň pro růst a učení, prováděli jsme ženy sebe-posilujícími programy a dále přivedením sociální pomoci, jako zdravotní tábory, vodní zařízení, zařízení pro domácnost, poskytovávání zemědělských strojů, vzdělání, komunitní centra atd.