Archiv rubriky: O Akademii

O & O Academy

ŠKOLA PRO TRANSFORMACI

4

Oneness & One World Academy – Jednota & Akademie Jeden Svět
Oneness založená Sri Ammou Bhagavanem a One World Academy založená Krishnajim a Preethaji se spojily v tuto nádhernou školu pro transformaci lidského vědomí. To je velké sjednocení Síly Zdroje se Silou Vědomí.
Kurzy nabízené Akademií spojují dohromady Sílu Zdroje se Silou Vědomí.
Hledající podniknou hlubokou transformující vnitřní cestu z žití ve „vědomí já“ do „jednoho vědomí“. Jak se člověk vyvíjí do „jednoho vědomí“, život přetéká hojností, možnosti se stávají realitou, vztahy jsou napraveny láskou a organizace jsou řízeny duchovní vizí. Cesta hledajícího vyvrcholí tím, že se stane Filosofickým Učitelem, který slouží jako vůdčí světlo ve světě.

Zlaté Město

DOMOV FENOMÉNU ZLATÉHO ORBU

11535874_710948162349069_2041495925091654263_n

Zlaté město, domov Fenoménu Jednoty a Univerzity Jednoty se rozkládá na několika akrech slunné roviny, obklopené mírnými zelenými kopci Ubbalamadugu a dosahuje ke břehům jezera Pulicat ve státě Tamil Nadu v jihovýchodní Indii. Univerzita Jednoty se nachází 70 km – 44 mil severozápadně od Chennaie, čtvrtého největšího města v Indii. Je snadno dostupná po dálnici Grant Trunk, necelé tři hodiny cesty z mezinárodního letiště v Chennai. Zahrnuje osm různých areálů, mnoho učeben a ubytoven, meditační haly a příbytek Zlatého Orbu. Je jediným zařízením svého druhu v provincii Andhra Pradesh.

Příbytek Zlatého Orbu

POSVÁTNÁ STAVBA BOŽSKÉ MILOSTI

11406801_959890304061963_4563698653688234684_n

Příbytek Zlatého Orbu byl postaven na základě zjevení od Nejvyššího Světla. Je to velkolepá stavba, vír Milosti a hnací síla pro fenomén Nejvyššího Světla, pohánějící lidskou rasu k jednotě. Stavba je 3 dimenzionální projekce Surya jantry (posvátná geometrická forma), s cílem vytvořit silné energetické pole.
Je na něj nahlíženo jako na lůno matky kvůli síle, která transformuje ty, kteří do něj vstoupí. V chrámu obdrží lidé prožitky probuzení, které vedou k transformaci. Transformace zahrnuje změny v mozku a programů jednotlivce, které se táhnou jeho životem. Výsledkem toho je, že světské a spirituální potřeby lidí jsou naplněny. Když se světské problémy buď vyřeší, nebo rozpustí, hledající bude osvícen.