Kultura ve světě


Kultura je tady s námi už po staletí. Já si myslím, že mnoho lidí se také zajímá o kulturu, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že se tÅ™eba nudí. Lidé také chtÄ›jí poznat samozÅ™ejmÄ› nÄ›které další lidi a nebo jiné kultury. Například takové kultury, které tÅ™eba u nás tady v EvropÄ› vůbec nejsou. Já se opravdu hodnÄ› zajímám o náboženství, a to hlavnÄ› hinduismus a také islám. Tato dvě náboženství mÄ› opravdu hodnÄ› fascinují a zajímají mÄ›. Já tedy jsem nevěřící, ale Å™eknu vám, že kulturní dÄ›dictví, nebo kultura a také náboženství, tak mÄ› tohle opravdu hodnÄ› baví. Zajímá mÄ› to a věřte nebo ne, ale u nás v rodinÄ› nejsem vůbec jediná, koho právÄ› baví tato skuteÄnost, že ho zajímá kultura a náboženství.

Jsem ráda, že žiji v Evropě.

Myslím si, že také v mnoha ohledech je tohle velice důležité, protože když lidé tÅ™eba budou znát kulturu odliÅ¡ného státu anebo úplnÄ› jiné zemÄ›, tak to potom dopadá vždycky dobÅ™e, protože ne každý ÄlovÄ›k se vyzná v cizí kultuÅ™e a nebo také v náboženství. Také vÅ¡ichni víme, že tÅ™eba když je nÄ›co v nÄ›jakém náboženství zcela normální, tak tÅ™eba například pro toto druhé náboženství to může být naprosté tabu. Myslím si, že ani nemusím blíže popisovat, co tím mám na mysli, protože mnoha lidem tohle úplnÄ› dojde.

Každý vyznává svou kulturu.

Jedná se tÅ™eba o naprostý rozdíl mezi tÅ™eba kÅ™esÅ¥anstvím a také islámem. A to nejenom vlastnÄ› v tomhle smÄ›ru náboženství, ale také samozÅ™ejmÄ› v tom smÄ›ru, jako je kultura, kulturní dÄ›dictví a nebo chování lidí. Tam tÅ™eba nÄ›kde v arabských emirátech jeÅ¡tÄ› ženy nemůžou ani řídit automobil. Sice se to už zlepÅ¡uje, ale stále to není na takové dobré úrovni, jak bych si to pÅ™edstavovala. A jak bych si to přála? Jenom to, aby se vÅ¡ichni mÄ›li rádi a aby byl vÅ¡ude na zemi klid. Budu ale věřit, že jednou se to Äasem zmÄ›ní a že potom ženy i muži budou mít stejná práva. Proto jsem ráda, že bydlím tady, že žiji v EvropÄ›.