Už aby byla dovolená


Tak to jde den, co den a mÄ›síc co mÄ›síc. ObÄas pÅ™ijde nÄ›jaké to „vzrůšo“, tÅ™eba když nejede tramvaj, nebo se pokazí auto. Tyto perliÄky bereme jako takovou životní nutnost, protože bez nich by to byla opravdu nuda. Nu a pak pÅ™ichází dovolení. OÄista mozku, vypnutí se shonu a stresu, prostÄ› klid a odpoÄinek. Ne pro každého, samozÅ™ejmÄ›. NÄ›kdo si bere dovolenou, aby si mohl dodÄ›lat fasádu na domku, druhý, aby mohl vymalovat kvartýr a tÅ™etí jde na nÄ›jakou brigádu. Pokud je to pro tyto lidi forma odpoÄinku, budiž jim přáno. Běžný ÄlovÄ›k se vÅ¡ak již na podzim Äi v zimÄ› soustÅ™edí na dovolenou, kde si bude lebedit a lenoÅ¡it. PravdÄ›podobnÄ› nÄ›kde u moÅ™e, na pláži, na dece.

na pláži

Zde bude mžourat pÅ™es sluneÄní brýle do sluníÄka, nebo hledÄ›t do modrého moÅ™e, jak tam žralok okusuje nÄ›jakého ÄlovÄ›ka. To jej pÅ™inutí k tomu, aby zaÄal pÅ™emýšlet nad nÄ›Äím k snÄ›dku. Toho ÄlovÄ›ka, ne toho žraloka, ten se již o svůj žaludek postaral. Takže se ÄlovÄ›k zvedne, ale nezamíří k lednici a nebude pÅ™emýšlet so dobrého by si mÄ›l uklohnit. Pouze zajde do hotelu a dá si to, na co má chuÅ¥. Například kraba ve vanilkovém pudinku, nebo bramborové knedlíky plnÄ›né chobotnicemi. Copak se Å¡klebíte, vážení Ätenáři? Dostali jste hlad? Nuže, vzhůru do lednice“. 

dívky u moře

Tam najdete, co jste si nakoupil, kdežto Älobrda na dovolené na nákupy nemusí. Nestará se o to jak a kde sehnal kuchaÅ™ vodu na polévku, nebo kde ulovil rybu k veÄeÅ™i. A to je tom to hezké. Ne že by ÄlovÄ›k na dovolené vůbec nevstoupil do obchodu, to ne, ale nekupuje tam dvÄ› kila hladké mouky, sirup a tÅ™i kila brambor. Anébrž si koupí nÄ›jaký suvenýr, nebo nÄ›co hodnÄ› tomu podobného, aby mu to pÅ™ipomínalo tyhle slastné chvíle oddechu a nicnedÄ›lání. Doma pak vždycky když na tento pÅ™edmÄ›t pohlédne a povzdychne si. ProÄ to není v životÄ› obrácenÄ›. Rok na dovolené a tÅ™i týdny v běžném pracovním životÄ›.