Co můžete uložit do sáčků s klopou


Polyetylenové a polypropylenové (celofánové) sáÄky s klopou jsou výborným pomocníkem v domácnosti i v logistice. Uzavírací mechanismus (lepicí proužek) brání úniku i tÄ›ch velmi drobných pÅ™edmÄ›tů a jeho výhodou je opakovatelné uzavírání a zavírání, prakticky bez omezení. SáÄky vykazují velmi dlouhou životnost a spolehlivost a lze je používat v Å¡irokém rozpÄ›tí teplot a vlhkosti vzduchu. Nevadí jim hluboký mráz a teplota vzduchu i pÅ™es 35 stupňů Celsia.

navlékací korálky

Co patří do sáÄku s lepicí klopou

Textilní galanterie – sáÄky jsou průhledné a tak snadno rozlišíte, co se nachází uvnitÅ™. K ukládání textilní galanterie jsou přímo ideální. VezmÄ›me jako příklad knoflíky, závlaÄky, sponky, druky, nitÄ›, zipy a podobné drobnosti, které by mÄ›ly být od sebe oddÄ›leny, ale pokud je umístíte do sklenic Äi misek, zaberou spoustu místa u Å¡icího stroje Äi ve skříni.

Å perky a bižuterie – drobnosti tohoto typu se také takto mohou ukládat ve Å¡perkovnici nebo v zásuvce noÄního stolku. Výhodou je, že se nikam nezakutálí, což může být problém tÅ™eba u náuÅ¡nic a prstenů. SáÄky mohou být vÄ›tší i velmi malé, takže s nimi můžete vytvoÅ™it velmi pÅ™ehledný zdroj, kam staÄí jen sáhnout a podívat se, co je uvnitÅ™.

Dokumenty – papírové doklady a dokumenty, u nichž požadujete, aby nemohly vypadnout z desek, se mohou tímto způsobem archivovat. SáÄky s klopou jsou ideální pro menší formáty různých archivních dokladů, jako jsou vysvÄ›dÄení, rodné listy, technické průkazy, ale i různé drobné návody domácích spotÅ™ebiÄů.

pivní tácky

SbÄ›ratelské exponáty – sáÄky s klopou dobÅ™e znají sbÄ›ratelé starých kartonových vlakových jízdenek, pivních tácků, nálepek na krabiÄky od zápalek, výmÄ›nných aršíků známek, samolepek a nálepek, kalendářů a diářů a podobných drobností. SáÄky chrání pÅ™ed vlhkostí a prachem a jsou pro tyto úÄely naprosto ideální. Poslouží doma i na sbÄ›ratelských burzách.