Jak zateplit dům, jaké materiály jsou součástí kompletního izolačního systému?

Zejména izolace obvodových stěn, která se provádí již více než 40 let, je metoda osvědčená z hlediska:
tepelné ochrany, hospodaření, požární bezpečnosti, trvanlivosti, stability a estetiky.
Tato technologie se nyní nazývá „ETICS“ (External Thermal Insulation Composite System). Spočívá ve skutečnosti, že pěnové polystyrenové desky jsou přilepeny k vnější stěně (někdy se kromě lepidla používají i hmoždinky). Potom se na desky nanese perlinka a lepidlo. Dalším krokem po zaschnutí lepidla, do kterého byla síťka zapuštěna, je základní nátěr a nanesení tenkovrstvé, například silikonové omítky, v libovolné vybrané barvě.vizualizace domu a projekt

Co hledat při výběru izolačního materiálu na stěnu?

Nejdůležitější je tepelná izolace. Parametr, který musí být zkontrolován, je lambda, tj. koeficient tepelné vodivosti. Např. grafitový polystyrén získává v posledních letech na oblíbenosti, jehož koeficient přenosu tepla (lambda) je až 0,013 W / mK. Čím nižší je hodnota lambda, tím lepší jsou izolační vlastnosti pěnových polystyrenových desek a tím lepší tepelná ochrana budovy i při menší tloušťce desek. V případě extrudovaného polystyrenu je také důležitá pevnost v tahu (TR). Minimální hladina je 80 kPa. Materiál s horším tahovým parametrem TR se může trhat při mnohem menší síle a v důsledku toho může spadnout ze zdi.rozestavěný dům bez fasády

Jaké lepidlo mám zvolit pro lepení pěnových polystyrenových desek?

Polystyrén se sám o sobě „nepřilepí“ na povrch stěny, proto se pro fixaci pěnových polystyrenových desek používají správně složené směsi lepidel, které se používají pro trvalou izolaci. Lepidla jsou součástí izolačního systému a nelze použít žádná jiná lepidla než ta, která jsou obsažena v kompletním systému. Upevnění tepelné izolace na povrch vnější stěny je jednou z velmi důležitých činností, ale druhou, velmi důležitou etapou provádění izolačních prací pomocí lepidla je vyztužení fasády pomocí perlinky vložené do vrstvy univerzálního lepidla. Toto má zase ve svém složení dodatečně rozptýlenou výztuž ve formě polypropylenových vláken, čímž se posiluje celý izolační systém. S univerzálním lepidlem můžeme dělat dvě věci: lepit pěnové polystyrénové desky na povrch izolované zdi a vytvořit vrstvu vyztuženou skelným vláknem.