Jaké jsou překážky v šíření elektronických informačních zdrojů?

Co si vůbec můžete představit pod pojmem elektronické informační zdroje? Mezi ty nejznámější patří elektronické knihy, různé databáze těchto zdrojů, elektronická periodika, elektronické články a podobně. Jedná se o zdroj, k jehož čtení, vizuálnímu zobrazení či poslechu potřebujete další přístroj, jako např. počítač, CD přehrávač nebo čtečky.

I když je dnes u nás situace ohledně povědomosti lidí ohledně elektronických informačních zdrojů rozhodně lepší, než tomu bylo v předcházejících letech, stále se nejedná o rozšířenou formu vyhledávání informací. Pokud na tuto problematiku budeme nahlížet jen z pohledu hledání informací na běžném internetu, tak to už je, nejrozšířenější zdroj pro hledání informací a nahrazuje postupně jiné formy, které byli běžnější dříve, např. noviny, televizní zpravodajství a podobně. Ale pokud se zaměřujeme na různé databáze, elektronické knihy a podobně, je velké procento lidí, kteří se s těmito zdroji nesetkali a neumí s nimi pracovat.

Mobilní aplikace

Cizí jazyky

Jedna z bariér, která si myslím platí hlavně u databází, je to, že hodně z nich je cizojazyčná. Jejich uživatelské prostředí je nejčastěji v anglickém jazyce, a pro zvláště starší ročníky, to může představovat problém. I když dnes lze nastavit překládání stránek pomocí internetových překládačů, ne pro všechny je to řešení. Samozřejmě existují i databáze s českým rozhraním, ale logicky více převládají ty cizojazyčné.

Dalším důvodem může být, že na databázích je velká většina článků, příspěvků, výzkumů apod. taktéž cizojazyčných. Sice si opět může člověk pomoci překládačem, ale pokud se jedná o odborný článek, může být někdy i pomocí překládače dopodrobna porozumět textu. A tak spousta lidí raději sáhne po tištěné knize v českém jazyce nebo periodiku.

Nevědomost

Další bariérou může být nízká povědomost o těchto zdrojích. Větší knihovny, jako jsou krajské knihovny či univerzitní, vědecké apod., mají ve své nabídce přístupy k různým databázím s elektronickými zdroji. Menší knihovny tuto možnost často nemají, a tak lidé často ani netuší, že mohou získat přes registraci do vybraných knihoven tyto přístupy. Určitě by stálo za to více tyto zdroje propagovat, ale je pravdou, že v posledních letech se knihovny snaží o větší zpřístupnění elektronických zdrojů, a snaží se je dostat do podvědomí svých čtenářů. To se začalo dít hlavně v období pandemie Covid-19, kdy přístup k tištěným zdrojům byl značně omezen.

Tablet

Střední a vysoké školy

Setkáme se také s názory, že studenti na středních školách, a i některých univerzitách se neučí dostatečně pracovat s elektronickými zdroji. Přitom jim mohou studium velmi usnadnit a při psaní bakalářské či diplomové práce je téměř nevyhnutelné pracovat i s některými elektronickými zdroji.

Nutnost elektronických zařízení

U starší generace může být bariérou i absence elektronického zařízení, kde by mohli tyto zdroje zkoumat, jako jsou chytré telefony, počítače nebo čtečky knih. Je ovšem pravda, že tato bariéra postupně slábne a do budoucna zřejmě zcela vymizí.

Posted in IT