Proč je pro podnik důležité vést finanční účetnictví

Mnoho začínajících podnikatelů finanční účetnictví podceňuje. Především drobní podnikatelé jej dělají pouze v míře stanovené zákonem a snaží se přijít na to, jak je co nejvíce zjednodušit. Mnoho z nich si jej dělá samo, ačkoliv nemají patřičné vzdělání a zkušenosti.
 
Tento postup však může přinést více škod než užitku. Jako mnohem lepší se jeví varianta dělat jej v maximální možné míře a najmout na tuto práci kvalifikovaný personál. Jak to? Protože může poskytnout velké množství informací, které firmě jen prospějí.
počítání faktur
 
Tou nejzákladnější je samozřejmě celkový součet příjmů a výdajů. Tím se zjistí, zda podnik dosáhl v daném období zisku či ztráty. To je jistě velmi důležité vědět, samo o sobě nám toho však příliš neřekne. Snad pouze to, zda obchodní strategie pro toto období byla úspěšná či nikoliv.
 
Může však toho říci mnohem více. Například srovnání s předchozími obdobími ukáže, zda podnik postupuje správně a zda se jeho zisk zvyšuje nebo snižuje. Tato informace má velkou váhu zejména v případě, kdy firma uvedla v předchozím období na trh nový produkt. Mají o něj zákazníci zájem? Prodává se více než předchozí typ?
účetní při práci
 
I toto jsou otázky, na něž může dát účetnictví odpověď. Při dobře vedené evidenci lze totiž snadno dohledat, které produkty se nejvíce prodávaly, a u kterých naopak prodej klesl. Tyto informace umožní vedení správně upravit strategii podniku.
 
Není to však jen výroba, v níž nám může účetnictví pomoci. Například evidence plateb zaměstnanců ukáže, kdo z nich byl nejefektivnější a kdo naopak dělal pouze to, co bylo nutné. To pomůže při rozhodování o tom, koho povýšit.
 
Stejně tak nákup materiálu by měl být podroben důslednému zkoumání. Kolik jsme ho koupili? Kolik bylo spotřebováno? Kolik ho bylo během výroby z nějakého důvodu vyřazeno? A za jakou cenu. Je to běžná cena pro tento typ, nebo jsme nakoupili předražené kusy? I tyto věci je třeba uvážit.
 
Jak je vidět, správné vedení účetnictví je velmi důležité. Jeden člověk sám nemá šanci, aby vše správně zvládl a zaevidoval, zvláště pak pokud nemá vzdělání ani zkušenosti v oboru. Není to tak jednoduché, jak se zdá, avšak můžeme tak získat data, která se mohou ukázat jako nedocenitelná při vedení firmy. A do toho se rozhodně vyplatí investovat.

Posted in Www